Výstava s názvem „České mozky léčí svět“ přibližuje inovativní české postupy v oblasti veterinární péče, farmacie, chirurgie, protetiky, nanotechnologií, lázeňské péče a také v oblasti bádání a předávání informací. Národní technické muzeum představuje výběr předmětů ze své sbírky zdravotnické techniky, které se vážou k významným momentům českých dějin zdravotní péče i každodennosti českých zdravotnických profesionálů.

Při pohledu do historie i na současné lékařské postupy je patrné, že z území České republiky se do světa dostala řada objevů a technologií, které pomáhají lidem na všech kontinentech čelit nemocem. Vedle známých jmen jako je Gregor Johann Mendel, Jan Janský, Otto Wichterle či Antonín Holý představuje výstava v Národním technickém muzeu i ty méně známá.

Sedm tematických clusterů přibližuje návštěvníkovi inovativní české postupy v oblasti veterinární péče, farmacie, chirurgie, protetiky, nanotechnologií, lázeňské péče a také v oblasti bádání a předávání informací.

Na jedné straně návštěvník uvidí objevy, které mohli čeští vědci učinit jen díky velmi úzké specializaci, například nanostruktury a nanoroboty, nebo transplantace plic a srdce, na druhé straně se bude moci seznámit i s výsledky mezioborové vědy, například propojení stomatologie a otorinolaryngologie, nebo lidské a veterinární medicíny,“ řekl Jiří František Potužník, autor dvou českých expozic na Světových výstavách EXPO a iniciátor výstavy. „Můj favorit je elektrokolovrat, který ukazuje princip fungování nanospineru, a na němž si návštěvník může sám vygenerovat elektrickou energii i vyrobit nanovlákna.“

Mám radost, že můžeme ve výstavě ukázat, jak objevy českých vědců měnily a mění svět. Národní technické muzeum se na výstavě podílí prostřednictvím svojí sbírky zdravotnické techniky, kterou založilo před sedmi lety. Jejím cílem je sledovat jednotlivé hmotné projevy medicíny a zdravotnictví v kontextu času a prostoru. Ve sbírce je nyní téměř 500 předmětů ve stáří od 19. století po současnost, které v budoucnu plánujeme vystavit v připravované komplexní expozici,“ uvedl Karel Ksandr, generální ředitel NTM.

Do výstavy jsme přispěli drobným výběrem z této sbírky. K vystavení jsme vybrali předměty, které se vážou k významným momentům českých dějin zdravotní péče i každodennosti českých zdravotnických profesionálů. Rádi bychom všechny zájemce pozvali na inspirující výběr předmětů spojených s osobnostmi, jejichž práce posouvala vývoj lékařství a ošetřovatelství až do stavu, v jakém je známe dnes, kdy štafetu přebírají další generace českých odborníků, kteří rozhodně neusínají na vavřínech,“ upřesnila Lucie Burešová, kurátorka sbírky zdravotnické techniky NTM.

Vybrané předměty z muzejní sbírky NTM dokládají, že výroba zdravotnické techniky má u nás hluboké kořeny. Produkci podniku Chirana ve Staré Turé, zahájenou už v roce 1935, reprezentuje přenosný jednokanálový elektrokardiograf Biocard a elektronkový kauter Minitom. Pokrok dosažený skupinou dýchací a anestetické techniky Chirana ukazuje přístroj Anemat N8 z roku 1968. Z ordinace pražského rodinného lékaře Václava Vítů, založené roku 1935, je představena šlapací zubní vrtačka a tonometr. Inovativní přístroje české výroby reprezentují například kardiostimulátory TESLA Valašské Meziříčí. Vystaveny jsou přístroje a předměty, které pomohli českým zdravotníkům dosáhnout přelomových výsledků jako například mimotělní oběh a dialyzační přístroje používané v IKEM. Na výstavě je možné zhlédnout protézy končetin z konce 19. století, elektrickou odporovou tavicí pícku zubního lékaře z téže doby, vojenský polní rentgen, ale i přístroje spojené s kontroverzní senzací přelomu 19. a 20. století – elektroléčbou.

Naše zapojení do výstavy odráží naši neustálou snahu o pokrok v lékařství a je skvělou příležitostí představit veřejnosti naše úspěchy, které zde reprezentuje jednak Dětské kardiocentrum, jako jedinečné pracoviště v České republice, které poskytuje komplexní péči všem dětským pacientům se srdečními onemocněními, a jednak Národní program transplantace plic pro Českou a Slovenskou republiku, v rámci kterého je dnes ročně provedeno více než 60 úspěšných transplantací,“ řekl JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel Fakultní nemocnice v Motole, která je generálním partnerem výstavy.

Výstava potrvá od 19. června 2024 do 12. ledna 2025.