Zástupci slovenského developera NUTUM vstupují na český realitní trh. Pro svůj první rezidenční projekt v Česku si společnost vybrala středočeskou osadu Těptín, patřící k obci Kamenice a ležící v srdci Ladova kraje nedaleko golfového hřiště a barokního zámku Štiřín. Developer představil své plány na udržitelné bydlení v zeleni s veškerou občanskou vybaveností. Vyrůst by zde mělo v první etapě třicet až padesát rodinných nízkoenergetických domů.

„Náš zájem o možnosti nové výstavby v okolí středočeské Kamenice se zrodil z diskusí, které jsme vedli o mimořádně zajímavém projektu udržitelného bydlení docenta Mariána Vertaľa,“ vysvětluje Ján Horný, spolumajitel developerské společnosti NUTUM. Ta působí na slovenském trhu od roku 2007, dlouhodobě se věnuje rezidenčním projektům zaměřených na udržitelnost, ekologii a respekt ke krajině i místním komunitám.

Rozšíření aktivit do České republiky bylo plánováno dlouhodobě. Volbu lokality pro „bydlení budoucnosti“ rozhodlo i to, že rozvojové území v Těptíně má zajímavou kombinaci vhodných krajinných dispozic a vyřešené majetkoprávní záležitosti.

Moderní trend „zeleného“ urbanismu

Marián Vertaľ patří k průkopníkům tzv. zeleného urbanismu. „Ve své práci se snažím včlenit nový organismus do stávajícího tak, aby tam koncepčně zapadl. Aby nikomu nevadil, aby splynul. Aby nevzal zelené plochy, naopak, aby je rozšířil,“ řekl Marián Vertaľ, habilitovaný docent v oboru pozemních staveb na Technické univerzitě v Košicích. Ten je společně s týmem architekta Branislava Bojčíka spoluautorem funkčního a komplexního konceptu udržitelné rezidenční výstavby.

Zeleň má hlavní slovo v projektu. Koncept obytného souboru počítá se zelení jako moderním stavebním i estetickým prvkem pro ozelenění a zlepšení klimatu v okolí staveb. Zahrnuje vegetační střechy, vegetační stěny, vertikální zahrady či střešní mokřady. Přímo v zadlážděné ploše budou speciální prokořenitelné buňky, tzv. zelené dlaždice. V srdci souboru je navržen vnitřní lesopark, který poslouží k relaxaci a odpočinku.

Životadárná voda pro zeleň i člověka

Důležitým estetickým i funkčním prvkem v obytném souboru Nový Těptín je voda. Ve veřejném prostranství nebudou chybět jezírka, rybníčky, mokřady či dešťové zahrady. Přímo v domech se počítá s využitím šedé i dešťové vody. Zároveň budou použity stavební materiály ohleduplné k životnímu prostředí. Domy budou mít alternativní a obnovitelné zdroje energie.

O finální podobě projektu se povede ještě diskuse  

Realizace Nového Těptína se odehraje v několika fázích. Úvodní zahrnuje vedle přípravných prací širokou diskusi s místní komunitou, jejíž připomínky napomohou novou výstavbu začlenit do krajiny i stávající tvářnosti obce. Za pět let by se pak Těptín měl rozrůst o nižší desítky domků, předpokládaný objem investice do rozvojového území je v řádu stovek milionů korun.
„Klíčovými rysy konceptu je úcta ke krajině, do které vstupuje, postupná a důsledná komunikace s místními komunitami ve všech fázích přípravy a výstavby projektu Nový Těptín,“ dodal závěrem Marián Vertaľ.

Další informace o projektu naleznete na webových adresách
www.novyteptin.cz
www.nutum.sk