Oční choroba VPMD postihuje 15% seniorů, příznaky v počátcích nevnímáme PDF Tisk Email
Pondělí, 01 Červen 2020 06:57

alt

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je onemocnění centrální části sítnice (vnitřní nervová vrstva oka) a je nejčastější příčinou závažné ztráty zraku u starších lidí. Vyskytuje se ve dvou formách, suchá a vlhká. Vlhká forma je charakteristická prorůstáním cév pod sítnicí a do samotné sítnice. Tyto novotvořené cévy potom propouští tekutinu a případně i krev do zadní části oka. Hromaděním této tekutiny vzniká na sítnici otok, který způsobuje postupné zhoršení centrálního vidění.

 

Celý komplex otoku, případné krve a prorůstajících cév dokáže výrazně snížit zrakovou ostrost během několika týdnů nebo měsíců.

alt

Celosvětový výskyt onemocnění VPMD je 196 mil. lidí, z toho trpí střední a těžku formou 51 mil. lidí[1]. Se stárnutím populace bude počet nemocných narůstat. Odhad celosvětové populace je v roce 2040 8,9 miliardy a předpokládaná délka života vzroste z 64,6 roků na 74,3 let[2]. Pokročilejší formou VPMD onemocní 76,9 mil. lidí.

V České republice se odhaduje 350 000 lidí s onemocněním VPMD.

Ze začátku mohou být příznaky těžko postřehnutelné. Je to dáno i tím, že zdravé/méně nemocné oko kompenzuje vidění toho druhého, postiženého. I proto je důležité časté samovyšetření. VPMD se projevuje řadou symptomů:

zamlžené vidění, barvy ztrácí na své intenzitě

zhoršené vidění za tmy a šera

v zorném poli se objevují našedlá a tmavá místa

rozvlněné linie například při čtení

snížení centrální zrakové ostrosti (periferní vidění zůstává zachováno)

„Zatím neznáme způsob, jak VPMD zcela vyléčit, ale dokážeme zastavit nepříznivý vývoj onemocnění a potlačit tak ztrátu zraku, která hrozí. Při suché formě, kdy se zrak horší v průběhu let, se nepodávají žádné speciální léky, ale pacient se snaží podpořit vitalitu svých očí různými doplňky s luteinem a vitamínem E a také bohatým jídelníčkem. Na vlhkou formu existuje speciální léčba, která má za cíl potlačit nežádoucí růst nových cév v oblasti makuly,“ vysvětluje MUDr. Pavel Němecz Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN v Praze,prezident České vitreoretinální společnosti.

Oční choroba VPMD značně komplikuje život a krade každodenní malé radosti. Přitom se dá pomocí Amslerovy mřížky snadno samodiagnostikovat a následně léčit. 

Tato mřížka se v očním lékařství používá jako jednoduchá pomůcka, díky které můžete odhalit počínající defekty žluté skvrny (makuly) a centrálního vidění již v počáteční fázi. Ideální je, pokud si na ni najdete čas jednou týdně.

Otestovat se můžete na www.chcividet.cz 

Česká vitreoretinální společnost spouští v těchto dnech osvětovou kampaň „Chci vidět“

„V kampani chceme upozornit na nemoc, která postihuje přibližně 15 % seniorů. Tato porucha značně komplikuje život a krade každodenní malé radosti. Přitom se dá toto onemocnění pomocí Amslerovy mřížky snadno samodiagnostikovat a velmi často také následně léčit. Pokud ovšem nemocný navštíví včas svého očního lékaře. Kampaň má tedy jeden hlavní cíl, zvýšení povědomí o onemocnění VPMD u seniorů a jejich blízkých. Chceme touto kampaní přivést naše pacienty, kteří mají příznaky VPMD, k samotestování a následné návštěvě lékaře. Partnerem této osvětové aktivity je Česká diabetologická společnost a společnost Novartis,“ uvádí MUDr. Pavel Němecz Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN v Praze,prezident České vitreoretinální společnosti.

Výzva k veřejnosti  „Akce zrak“

Novartis společně s odbornou společností vyzývá kreativní spoluobčany, aby vymysleli něco, co usnadní život lidem se sítnicovým postižením, včetně zmíněné VPMD. „Myslíme si, že pomůcka, která pomůže pacientům v běžném každodenním životě je neocenitelná, a proto chceme, aby se veřejnost podělila o nápad na pomůcku, servis, řešení nebo jakoukoli jinou vychytávku,“ doplňuje MUDr. Pavel Němec. Nejlepší myšlenka bude realizována a za pomoci společnosti Novartis uvedena do praxe.

https://chcividet.cz/

Aktualizováno Pondělí, 01 Červen 2020 07:10
 

Reklama

Banner