Pravda o přístroji AMP, který údajně může zabíjet PDF Tisk Email
Pátek, 13 Červenec 2012 11:39

Tiskové prohlášení společnosti QMI Group, s.r.o. a Aditus Vitae, s.r.o. k uložení opatření ČOI ze dne 27. 6. 2012, kde se v rozporu se zákonem ukládá společnosti QMI, s.r.o. zákaz užívání neinvazivního hematologického analyzátoru AMP a ke skutečnosti, že v souvislosti s tímto opatřením a bezprostředně poté, vystoupil ve veřejnoprávní televizi Prof. MUDr. Tomáš Zíma DrCs. Ředitel ústavu klinické biochemie a hlavní oponent Malykhinovy metody a spolu s ministrem obchodu a průmyslu panem Kubou vydali veřejné prohlášení, že metoda akademika MUDr. A. V. Malykhina je falešná reklama a podvod, která může výrazně ohrozit život a zdraví člověka.

 

K tomu prohlašujeme:

Neinvazivní hematologický analyzátor AMP s platným CE 1011 je lékařský diagnostický přístroj certifikovaný společností EMKI – institutem pro kvalitu ve zdravotnictví, což je světově uznávaná notifikovaná osoba podle evropského nařízení 93/42/EEC, která má oprávnění CE – tedy prohlášení o shodě u lékařských přístrojů - vydávat. Z toho vyplývá, že přístroj AMP může být v souladu s právním řádem EU kdekoliv v zemích EU používán.

Na vývoji této screeningové metody pracoval akademik MUDr. Anatolij Vitalijevič Malykhin více jak 30 let. Jedná se o úplně jiný pohled na posouzení celkového zdravotního stavu pacienta než je obecně v medicíně zažité, neboť jde o biofyzikální pohled na lidské tělo, využívající zákonů termodynamiky a nikoliv biochemický, který je založený na odběru krve, moči dalších tělních tekutin. Máme-li charakterizovat současný vývoj v medicíně, musíme konstatovat, že veškerá vyšetření směřují k úplné neinvazivnosti (CT, SONO, magnetická rezonance apod.) Do tohoto celosvětového trendu, který je také zmiňován ve zprávě firmy Price Waterhouse Coper, zapadá přirozeně i tato zcela nová neinvazivní metoda prostřednictvím přístroje AMP.

Jedná se o přístroj, který je určen na prvotní, preventivní, screeningové vyšetření organismu a patří tedy zejména do ordinací praktických lékařů v první linii. Poskytuje praktickému lékaři zcela nový širokospektrální pohled na lidský organismus.

Domníváme se, že v době kdy celý svět hledá úspory nejen ve zdravotnictví, může tento přístroj, zachytí-li patologické změny před jejich rozvinutím, sehrát významnou roli. Neméně důležitá je i otázka rychlosti poskytnutí zdravotnických služeb a to i v prostředí, kde není běžný přístup ke krevním laboratořím. Řešením je právě přístroj AMP. Největší důraz však klademe právě na efektivní využití přístroje AMP na poli prevence a běžné péče o zdraví.

Jak již bývá zvykem, všechny nové metody, zejména ve zdravotnictví, provázejí značné těžkosti. Je dobře známo, že podobný vývoj mělo i třeba sonografické vyšetření, o rentgenu ani nemluvě. Ještě před 50 lety byly tyto neinvazivní metody považovány odborníky za šarlatánství. Dnes již o zmíněných metodách nepochybuje nikdo.

Do těchto potíží plně zapadá současná bezprecedentní kontrola ze strany ČOI, která dle mínění našich právních zástupců proběhla v rozporu se zákonem.

Přístroje se v současné době používají ve více než 20 zemích světa v počtu tisíců přístrojů, jimiž byly k plné spokojenosti vyšetřeny desítky tisíc pacientů, přičemž není zaznamenán jediný negativní vliv na zdraví či dokonce život kteréhokoliv z pacientů. Také zkušenosti z České republiky, kde počet pacientů přesáhl patnáct tisíc, naznačují, že se jedná o velmi vhodný doplněk současné medicíny a to zejména na poli poradenství a prevence. Není tedy v žádném případě naší snahou konkurovat současným biochemickým metodám.

Z tohoto pohledu je pro nás nepřijatelná nejen tendenčně provedená kontrola ČOI, ale zejména se ohrazujeme proti mediálně zveřejněnému prohlášení ministra MOP pana Kuby a ředitele ústavu klinické biochemie pana prof. Tomáše Zímy CSc, které je na hranici šíření poplašné zprávy a zcela vědecky nepodložené. Atak ze strany státního úřadu považujeme za naprosto neadekvátní, neetický a účelový.

Naše společnosti jsou, jak jsme již několikrát, avšak bez odezvy nabízely, připraveny spolupracovat na vědecké bázi s odbornou veřejností ČR a poskytnout veškerou součinnost.

Aktualizováno Pátek, 13 Červenec 2012 21:47
 

Reklama

Banner