Na Výstavišti v Praze byla dokončena další rekonstrukce, a to střech Křižíkových pavilonů, které nově nabízejí místo pro relax i akce v zeleni. Revitalizací střech tak byla zakončena rekonstrukce Křižíkových pavilonů. Nové zelené pobytové terasy nabídnou přes 6 000 m2 ploch pro veřejné i soukromé akce, relax a setkávání lidí, kdy se mohou návštěvníci občerstvit v novém bistru Terasa 67. Partnerem jedné z teras je společnost Škoda Auto, která místo obohatí třeba o houpačky pro děti nebo lavičku se solární střechou pro dobíjení. Dodavatelem zeleně jsou Pražské služby. Terasy budou otevřeny celoročně.

Od sanace a snížení betonové zátěže po osázení zelení

Terasy Křižíkových pavilonů prošly kompletní rekonstrukcí, kdy veškeré úpravy vycházely z původního návrhu akad. arch. Michala Brixe. Samotné zajištění rekonstrukce měl pod dohledem architekt Výstaviště Praha Štefan Šulek. Přípravné práce a projektová dokumentace, které vznikly v roce 2021, zahrnovaly geologický a hydrogeologický průzkum, nechyběl však ani stavebně historický průzkum, protože se budova nachází na památkově chráněném území. V původním stavu byla střecha podmáčená a některé ocelové konstrukce byly částečně poškozeny. Do celkového objemu stavby však nebylo zasaženo, zároveň ale došlo k redukci betonové plochy až o 5 tis. m2, čímž došlo ke snížení tepelného ostrova a lokálnímu zlepšení klimatu.

„Byla dodána spousta zeleně, kdy tyto vegetační střechy zároveň zpomalí pohyb větrů a zachytí škodliviny. Kombinací zelené intenzivní střechy s akumulační substrátovou vrstvou a nové pochozí plochy navíc dojde ke snížení množství dešťových odpadních vod. Věřím, že zejména od jara do podzimu přilákají terasy svou pohodovou atmosférou velké množství návštěvníků, ať už k odpočinku s výhledem do širokého okolí nebo k návštěvě vybrané kulturní akce. Do budoucna zde ale můžete narazit třeba i na svatby nebo jinou soukromou akci, protože k tomu jsou terasy také určeny,“ komentuje Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s.

ížení betonové zátěže po osázení zelení

Samotná realizace rekonstrukčních prací byla započata v červnu 2022 a nyní po dvou letech uvítá své první hosty na zbrusu nových pobytových zelených terasách. Jako první proběhla v rámci rekonstrukce sanace havarijního stavu (zhotovitel TOST, s.r.o.), dále došlo k rekonstrukci bufetů a věží (zhotovitel KONSIT, a.s.) a řešení pobytových prostor a povrchů střech (zhotovitel TOST, s.r.o.). Na závěr rekonstrukce došlo k osázení zeleně (zhotovitel Pražské služby, a.s.).

Výměra revitalizované plochy střech: 8049,25 m2 / z toho:

  • plocha se zelení: 2 144,2 m2
  • dřevěná terasa: 3 172,5 m2
  • nová betonová dlažba: 1 727,2 m2
  • sportovní povrch: 840 m2
  • užitná plocha 4 bufetů: 468,3 m2

Celková investice do rekonstrukce střech Křižíkových pavilonů činila 150 milionů korun.  

Spolupráce městských firem a zeleň jako budoucnost hlavního města

Dodavatelem zeleně na terasy pavilonů jsou Pražské služby, a.s. „Tento projekt nás velmi zaujal i proto, že máme zkušenosti s realizací vlastní zelené střechy. Věříme, že tady vzniklo důstojné a velmi příjemné místo pro relaxaci a odpočinek Pražanů i návštěvníků metropole. Samotná realizace trvala celkem 90 dnů a podíleli se na ní naši obchodní partneři Lesy hl. m. Prahy a Azeleň. Za necelých 12 milionů korun jsme instalovali podloží včetně příslušných vrstev i závlahy, vysadili vegetaci a počítáme i s následnou údržbou. Vše plně v souladu s enviromentální politikou naší společnosti i s plněním Klimatického plánu hlavního města. Součinnost napříč městskými firmami považuji pro Prahu za velmi efektivní. Děkuji zástupcům města, potažmo našemu partnerovi, společnosti Výstaviště Praha, za příležitost realizovat pro vás tuto zakázku na základě tzv. in-house spolupráce,“ komentuje Patrik Roman, generální ředitel Pražské služby, a.s.

K závlaze veškeré zeleně na střechách je využíváno 100 % vody z vlastní studny Výstaviště, přičemž tato vlastní závlaha je řízena automaticky pomocí meteostanice. Venkovní osvětlení je řešeno přes soumrakové spínače. Na střechách nechybí ani mlhovače, pítka a markýzy, které dodají v horkých dnech stín. 

„Zelené střechy Křižíkových pavilonů rozšiřují nabídku pražských míst k příjemnému letnímu posezení s výhledy na areál Výstaviště Praha, zejména probíhající rekonstrukci Průmyslového paláce. Je skvělé vidět, jak se kdysi zanedbané budovy a celkově areál mění před očima do moderní podoby. V případě proměny střech Křižíkových pavilonů na zelené pobytové plochy došlo k zajímavému propojení dvou městských firem, kdy zeleň na terasy dodávaly Pražské služby. Dvě městské firmy tak propojily své síly na realizaci zakázky zainvestované ze strany města, což může do budoucna sloužit jako ukázka efektivní, finančně i časově výhodné spolupráce pro město, resp. veřejné finance,“ říká radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.  

Kultura, odpočinek nebo třeba svatba a bistro Terasa 67

Nové zelené pobytové terasy nabídnou kromě možnosti odpočinku u dobrého drinku také kulturní akce a samozřejmě možnosti pronájmu k akcím soukromým. Sportovní nadšenci ocení na terase B běžecký okruh v délce 132 m a zaskákat si tady můžete i panáka. Střechy pavilonů C a D jsou plochy s kulturními travinami vytvářející intimní zákoutí, doplněny o tribunky umožňující výhled na Křižíkovu fontánu a do Stromovky. Ve věži Pavilonu C najdou návštěvníci WC. Střechy Pavilonů E a B slouží jako zpevněné zálivy kolem bufetů obklopené trvalkovou výsadbou, návštěvníci zde najdou kruhové zákoutí s lavičkami k odpočinku. Pavilon B pak nabídne návštěvníkům denně otevřené bistro Terasa 67 se stejnou kvalitou oblíbeného bistra Artyčok. Ani zde nechybí WC pro širokou veřejnost. Pavilon E je multifunkční prostor s WC, který bude primárně sloužit na pronájem soukromých akcí.

Partner terasy Škoda Auto

Škoda Auto se stala partnerem jedné ze střech, kterou proměnila na Škoda Gardens. Nabídne zde místo pro odpočinek i zábavu všem generacím. Prostor zkrášlí umělecké instalace, které vznikly ve spolupráci s mladými designérskými talenty, propojující zeleň a odpadové materiály z výrobních závodů. Například na houpačky byly použity vyřazené bezpečností pásy. Od léta si při posezení na lavičce bude možné dobít mobilní telefon energií ze slunce, neboť střecha lavičky bude pokryta solárním panelem. Škoda Gardens je prostorem nejen pro pěší, ale i cyklisty, a tak ve spolupráci s Rekoly našly své místo v areálu holešovického Výstaviště také stojany na kola, a díky promo kódu „SkodaGardens“ je 30 minut jízdy na kolech zdarma.

Libor Šedivák, vedoucí marketingu Škoda Auto pro český trh, dodává: „Velice si vážíme možnosti tímto způsobem přispět k zážitkům návštěvníků jedinečných Křižíkových pavilónů. Rád bych poděkoval skvělému týmu Výstaviště Praha i magistrátu hl. m. Prahy, s nimiž máme mnoho společných cílů – ať už v důrazu na udržitelnost včetně šetrné a efektivní městské mobility, nebo v inovativním přístupu k využití veřejného prostoru. Těší nás, že můžeme tyto priority realizovat společně a obyvatelům Prahy ukázat Škodu jako značku, která rozumí lidem a stará se o lidi.“