Před velikonočními svátky, na Velký pátek 29. března, vykročí zámek Dobříš vstříc nové turistické sezoně. V jižním křídle zámku vznikla nová moderní multimediální expozice, která mapuje historii rodů Colloredo a Mannsfeld. Prostřednictvím muzejních historických exponátů, multimediálních tabulí i autentických fotografií či nahrávek představuje prohlídková trasa dějiny dvou starodávných rodů a historii rokokového panství s důrazem na bouřlivé dějiny 20. století.

Od 29. března bude pro veřejnost otevřen také francouzský park, Oranžérie s interaktivními výstavami a Galerie JCM s výstavou Kouzlo objevování: Od hieroglyfů k Tutanchamonovi. Expozice plná poznání a tajemna návštěvníky vtáhne svojí magickou atmosférou do nitra starověkého Egypta, do pocitů a emocí, které zažívali například samotní objevitelé Tutanchamonovy hrobky. Třeba právě na Velký pátek a během velikonočních svátků na návštěvníky zdejší magie zapůsobí více než kdy jindy…

Nová multimediální expozice zámku Dobříš zachycuje dějiny Colloredo-Mannsfeldů v šesti salónech, spojovací chodbě a v Zrcadlovém sále. Část expozice je řešena tradičním stylem zámeckých pokojů, další část je pojata v muzejním stylu s historickými exponáty i digitálním obsahem. Můžete se těšit na pět projekčních pláten a čtyři multimediálních velkoplošné displeje,” říká Jiří Ječmínek z firmy Galio, který se podílel na realizaci nové expozice. 

„Máme radost, že po čtyřech letech uvítáme návštěvníky na zbrusu nové prohlídkové trase. Moderním způsobem seznamuje s různými historickými obdobími a ruku v ruce s tím s historií rodu Colloredo-Mannsfeld. Na realizaci, vzniku a výsledné podobě se finančně i myšlenkově podíleli majitelé zámku Dobříš, bez nich a jejich významného přispěníbynebylo možné novou prohlídkovou trasu realizovat.  Těšíme se, že díky nové expozicidojde k prodloužení aobohacení turistické sezóny na zámku Dobříš, říká ředitel zámku Dobříš Pavel Krejcárek.

Návštěvníci si prohlídkovou trasu mohou prohlédnout bez průvodců, mohou využít dotykové obrazovky nejen v české jazyce, ale i v anglickém a německém.  „K nejzajímavějším exponátům patří kostýmy a především uniformy, jako je například autentická uniforma námořního důstojníka Hieronymuse Colloredo-Mannsfelda. Součástí nové expozice bude oblíbený reprezentativní Zrcadlový sál i často dotazovaný spisovatelský pokoj s dobovým vybavením, který upomíná na období po druhé světové válce, kdy zámek sloužil jako Domov spisovatelů,” říká Daniela Vondráčková z Návštěvního centra zámku Dobříš.

Ceny vstupného a otvírací dobu naleznete na www.zamekdobris.cz

Více informací také na Facebooku a Instagramu.

„Od 29. března bude návštěvníkům otevřen také francouzský park a přilehlá Oranžérie s pěti expozicemi.

 V Galerii Emilie a Zdeňka Milerových se vyjímají díla obou umělců, a především unikátní hravá výstava Krteček pro nejmenší návštěvníky. Součástí je také ukázka zámeckého zahradnictví včetně tropických rostlin, ukázka kamenosochařské výzdoby a díla barokního sochaře Františka Ignáce Platzera.

V druhé části Oranžérie navštívíte moderní interaktivní expozice Tajuplný les a Voda. Budova Oranžerie se také pyšní největší nástěnnou iluzivní malbou ve střední Evropě.“  říká Kateřina Doušová,vedoucí provozu zámku Dobříš.

O ZÁMKU DOBŘÍŠ  – Panství se stalo rodovým majetkem roku 1630, po zakoupení nejvyšším královským lovčím Bruno Mansfeldem od císaře Ferdinanda II. Renesanční zámek byl na konci 17. stol. přebudován na barokní sídlo s rozsáhlou zahradou. V roce 1720 na dobříšském zámku vypukl požár, který ho téměř zničil. Přestavbu uskutečnil Jindřich Pavel Mansfeld roku 1745 – 1765, kdy vznikla současná podoba zámku. Jeho dcera Isabella byla roku 1771 provdána za Františka Gundakara Colloreda. Tímto vznikl šlechtický rod Colloredo-Mannsfeld, který zde pobýval až do roku 1942, kdy byl zámek vyvlastněn německou říší. Roku 1945 byl konfiskován Československým státem a využíván jako Domov spisovatelů.

V roce 1998 byl zámek Dobříš navrácen zpět do vlastnictví rodiny. Od tohoto roku zámek prošel rozsáhlými rekonstrukcemi, obnovou fontány Napájení Heliových koní či generální opravou barokních věžních hodin. Současným majitelem je Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld.

Zámek Dobříš

COLLOREDO-MANNSFELD  – Dějiny rodů Colloredo a Mansfeld sahají do raného středověku a nejstarší příslušníci obou rodů byli vrstevníky prvních historicky doložených Přemyslovců. Jak Colloredové, tak Mansfeldové významně zasáhli do českých i evropských dějin – ať již v osobě generála ve službách českých stavů Petra Arnošta Mansfelda, nebo císařského polního maršála Rudolfa Colloreda, který řídil úspěšnou obranu Starého a Nového Města pražského proti Švédům roku 1648. Rod Colloredo-Mannsfeldů vznikl v důsledku sňatku knížete Františka Gundakara Colloreda s dědičkou rodu Mansfeldů, hraběnkou Marií Isabelou. Jeroným, bratr knížete Josefa se obětavě staral o správu rodových majetků. V letech 1938 u tehdejšího presidenta Edvarda Beneše a pak u jeho nástupce Emila Háchy 1939 Colloredo-Mannsfeldové spolu s dalšími šlechtici, kteří se pokládali za Čechy, proklamovali oddanost československému státu a českému národu, za což byli za okupace potrestáni konfiskací majetku. Podobný osud měli jejich příbuzní v Rakousku, jejichž reprezentant byl uvězněn v koncentračním táboře. Příslušník rakouské linie, hrabě Franz Ferdinand, dokonce bojoval v řadách britské RAF a zahynul jako velitel perutě roku 1942. Z českých Colloredů se do odboje zapojil dobříšský pán hrabě Weikhard, který roku 1945 pomáhal domácím i sovětským partyzánským jednotkám ovládnout Dobříš. I přes nacistickou perzekuci byli Colloredo-Mannsfeldové po osvobození vystaveni útokům stoupenců Komunistické strany Československa a štvavým kampaním v tisku. V důsledku těchto událostí většina příslušníků rodiny po roce 1946 odešla do zahraničí, jako poslední tak učinil majitel Zámku Dobříš hrabě Jeroným, kterému se dramatickým způsobem podařilo emigrovat až na konci listopadu 1948.

www.zamekdobris.cz